cart
0

Dějiny úpadku? Židé na venkově a v malých městech v Českých zemích v evropské srovnávací perspektivě (1848-1938)

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
L300771301
Typ projektu
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
Rok zahájení
2013
Rok ukončení - konsolidovaný
2017
Řešitel/ka v MÚA
Ines Koeltzsch
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Práce na vědecké monografii o dějinách venkovského a maloměstského židovstva v českých zemích v období společenské modernizace. Organizace mezinárodní vědecké konference k tématu výsledků a perspektiv současného bádání o meziválečné střední Evropě