cart
0

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Poskytovatel
MŠMT
Kód projektu
LM2023062
Typ projektu
Projekty velkých výzkumných infrastruktur
Rok zahájení
2023
Rok ukončení - konsolidovaný
2026
Řešitel/ka v MÚA
Michal Frankl
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Další příjemci
Filosofický ústav AV ČR; Historický ústav AV ČR; Institut Terezínské iniciativy; Knihovna AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Moravská zemská knihovna v Brně; Národní archiv; Národní filmový archiv; Národní galerie v Praze; Národní knihovna ČR; Památník Terezín; Ústav pro jazyk český AV ČR; Masarykova univerzita / Filozofická fakulta; Masarykova univerzita / Fakulta informatiky; Univerzita Karlova / Filozofická fakulta; Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd

Velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ představuje český národní uzel (distribuovaný mezi 17 zúčastněných partnerů z 15 institucí) panevropských výzkumných infrastruktur CLARIN-ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure), DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) a EHRI-ERIC (European Holocaust Research Infrastructure, ve stádiu přípravy). LINDAT/CLARIAH-CZ shromažďuje, zpracovává, anotuje (manuálně i automaticky) a uchovává jazyková, multimediální a jiná data související s českým jazykovým prostředím, a to i z historického hlediska. Zároveň zprostředkovává otevřený přístup nejen k těmto datům, ale i k technologiím, relevantním zejména pro humanitní a společenské obory a související interdisciplinární výzkum (např. formální a počítačová lingvistika, translatologie, lexikografie, psychologie, sociologie, neurolingvistika, kognitivní vědy nebo umělá inteligence). V oblasti umění a humanitních oborů aplikujících digitální metody jde mj. o literaturu a literární vědy, historii včetně zdrojů orální historie a výzkumu holokaustu a genocid 20. století, historickou bibliografii, kulturu a vědu o kultuře, historii umění, filosofii, film a filmovou historii včetně nových médií a jejich analýzy, vizuální umění, muzikologii a historii hudby, etnologii, folklór, archeologii, egyptologii a interdisciplinární obory v jejich kombinaci, včetně kombinace s moderními technologiemi. LINDAT/CLARIAH-CZ se významně spolupodílí na vývoji datového repozitáře CLARIN DSpace, který poskytuje spolupracujícím organizacím na národní i mezinárodní úrovni. Hlavním cílem infrastruktury je zpřístupnit – v otevřeném režimu – digitalizované datové zdroje v uvedených oborech široké vědecké komunitě, a to včetně softwarových služeb nutných k efektivnímu využití těchto zdrojů. Součástí programu infrastruktury jsou také vzdělávací aktivity.