cart
0

Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928-1934

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA16-15083S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2016
Rok ukončení - konsolidovaný
2018
Řešitel/ka v MÚA
Eva Hajdinová
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Husitská teologická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Diplomatické vztahy mezi Československem a Vatikánem, často poznamenané kontroverzemi, měly vliv i na vnitřní politiku republiky. Pro samotný Vatikán patřily vztahy s Československem k těm nejproblematičtějším. Po diplomatické roztržce v roce 1925 se podařilo vzájemné vztahy obnovit až v roce 1928, a to i díky Pietru Ciriacimu, který působil jako papežský vyslanec v ČSR v letech 1928-1934. Nástup Ciriaciho na post pražského nuncia se překrýval s vrcholem oslav výročí vzniku ČSR. Projekt se soustředí na období jeho nunciatury, jež byla ovlivněna hospodářskou krizí i vzrůstajícími nacionálními spory, majícími ostatně podíl i na Ciriaciho nuceném odchodu. Zvláštní pozornost bude věnována osobnosti Pietra Ciriaciho, jeho činnosti, představám a motivacím. Projekt se bude rovněž zabývat postojem Vatikánu k průběhu svátků a festivit v ČSR. Komparativní výzkum bude založen na studiu ve vatikánských, slovenských a českých archivech.