cart
0

HIKO – historické korespondenční sítě. Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

Poskytovatel
MK
Kód projektu
DG20P02OVV006
Typ projektu
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Rok zahájení
2020
Rok ukončení - konsolidovaný
2022
Řešitel/ka v MÚA
Adéla Jůnová Macková
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Knihovna AV ČR

Hlavním cílem projektu je vývoj open source softwaru HIKO zaměřeného na zachycení historické korespondence a korespondenčních sítí za účelem zpracování a zpřístupnění unikátního kulturního dědictví z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Vyvinutý software bude v rámci projektu aplikován na pramenný materiál a korespondenční sítě vůdčí osobnosti orientalistiky v meziválečném Československu, arabisty, orientalisty a biblisty Aloise Musila, které představují jedinečný historický pramen. Zmapování významného celku archivních materiálů umožní nahlédnout z nových úhlů pohledu na život Aloise Musila a do jím vytvořených sociálních sítí, jež určovaly kulturní rozvoj a politickou a finanční oporu rozvoje orientalistiky v Československu – etablování orientálních oborů na české univerzitě a interakci českých a německých orientalistů, včetně výzkumných platforem jako byl Orientální ústav. S využitím nového software bude formou webové aplikace zpřístupněna veřejná databáze korespondence Aloise Musila, jež představí korespondenční sítě meziválečné orientalistiky. Monografie zahrne kritické úvodní studie a korespondenci Aloise Musila s politickými špičkami První republiky, výstava a kritický katalog představí budování československé orientalistiky na pozadí kulturních a hospodářských zájmů Československa v Orientu. Druhá monografická publikace zahrne inventář Musilova osobního fondu z PNP – soupis dosud jen v omezené míře přístupného pramenného materiálu, s doprovodnými kritickými studiemi. Digitalizace a zveřejnění korespondence Aloise Musila s orientalisty a politiky První republiky přispěje k uchování významných pramenů k dějinám vědeckého i kulturního života v 1. polovině 20. století. Software HIKO bude vyvíjen s ohledem na standardy pro evidenci historické korespondence a bude využitelný pro další projekty mapující korespondenci historických osobností.