cart
0

Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA15-03346S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2015
Rok ukončení - konsolidovaný
2017
Řešitel/ka v MÚA
Pavel Fabini
Hlavní příjemce
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Tento projekt, nazvaný Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století, plánuje rozsáhlý archivní výzkum k činnosti historika Josefa Kalouska (1838-1915) v Archivu Národního muzea v Praze a v dalších českých archivech, částečně také ve Vídni, zejména k jeho vědeckým a politickým kontaktům s tehdejším centrem habsburské monarchie. Josef Kalousek byl podstatným spojníkem mezi světem české vědy (pražské univerzity, ale i Národního muzea či Královské české společnosti nauk) a české politiky, mj. v souvislosti se státoprávním bojem a se vztahy k rodině Františka Palackého. Cílem je zmapovat jeho životní osudy, vědecké aktivity a jeho zapojení do politiky (staročeská strana), včetně jeho publicistického působení. Knižně bude vydána biografie Josefa Kalouska, editována jeho korespondence s českými historiky a především jeho mimořádně rozsáhlé deníky zachycující jeho myšlenkový horizont i zásadní jednání v české kultuře, vědě a politice 19. století.