cart
0

HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti

Poskytovatel
TA ČR
Kód projektu
TL01000046
Typ projektu
ÉTA. Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění
Rok zahájení
2018
Rok ukončení - konsolidovaný
2021
Řešitel/ka v MÚA
Michal Kurz
Hlavní příjemce
Ústav pro studium totalitních režimů
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cílem projektu je vývoj a aplikace inovativních softwarů pro výuku historických témat, jež zefektivní dosažení vzdělávacích cílů stanovených v RVP v oblasti Člověk a společnost. Vznikne specializované multimediální prostředí, jež bude přes standardní rozhraní schopné komunikovat s běžně rozšířenými Learning Management Systems (LMS) a zefektivní interakci mezi učitelem a žákem. Bude obsahovat výukové objekty organizované dle architektury metadat provázaných s principy moderní didaktiky. Prostředí bude uživatele vést k tomu, aby si postupnými kroky osvojovali metody kritické práce s historickými prameny a koncepty, s nimiž pracuje moderní didaktika a historiografie. Prostřednictvím řízení uživatelského chování v aplikaci podpoří implementaci inovativní učební metody do cílového prostředí.