cart
0

Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/02/0182
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2002
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
Pavel Brodský
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu je zpracování iluminovaných rukopisů českého původu v polských sbírkách a jejich vydání formou vědeckého katalogu. Mnoho českých rukopisných památek se v uplynulých stoletích dostalo za hranice a dnes tvoří součást významnýchsvětových sbírek. Nezanedbatelné jsou v tomto směru sbírky na území Polska, v prvé řadě v Krakově a Vratislavi, jednotlivé památky se však nalézají i v dalších polských městech. Navrhovatel měl v minulosti možnost se s některými rukopisy seznámit, v průběhu let se však vynořily informace o dalších, doposud neznámých dokladech české knižní malby. Rovněž bude třeba přehodnotit výsledky dosavadního bádání, zejména s ohledem na provenienci rukopisů (nejistota, s jakou je doposud vedena dělící čára mezi iluminací českou a slezskou, je patrná zejména ve Vratislavi). Základní heuristický výzkum proto bude muset být v řadě případů podniknut znovu, aby práce zahrnula české památky tohoto typu co nejúplněji. Katalog poskytne informace badatelům v oblasti