cart
0

Iluminované rukopisy v českých archivech

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA15-00941S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2015
Rok ukončení - konsolidovaný
2017
Řešitel/ka v MÚA
Pavel Brodský
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
V archivech na území Čech je uloženo asi 80-100 iluminovaných rukopisů. V odborné literatuře jsou podchyceny zcela nedostatečně, z tohoto důvodu jsou předmětem badatelského zájmu jen nahodile. Zpracování speciálního vědeckého katalogu iluminovaných rukopisů v českých archivech na základě nového výzkumu se proto jeví jako úkol velmi naléhavý. Katalog bude vytvořen v souladu s náročnými požadavky soudobé kodikologie na popis vnějších i vnitřních znaků a vybaven rozsáhlou obrazovou přílohou. Jako základní evidenční pomůcka umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a může se tak stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách. Současně se tak česká kodikologie v plné míře vyrovná mezinárodnímu standardu, katalogy tohoto typu se v poslední době stávají svým způsobem normou i nejvýznamnějších světových sbírek.