cart
0

Inteligentní systém přenosu a zpracování vědeckých dat

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IPP1075701
Typ projektu
Podpora rozvoje přístrojového vybavení
Rok zahájení
1997
Rok ukončení - konsolidovaný
1999
Hlavní příjemce
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Další příjemci
Biofyzikální ústav AV ČR; Entomologický ústav AV ČR; Ústav pro hudební vědu AV ČR; Archeologický ústav AV ČR, Praha; Astronomický ústav AV ČR; Etnologický ústav AV ČR; Fyziologický ústav AV ČR; Historický ústav AV ČR; Knihovna AV ČR; Archiv AV ČR; Národohospodářský ústav AV ČR; Psychologický ústav AV ČR; Sociologický ústav AV ČR; Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR; Ústav fyziky materiálů AV ČR; Ústav chemických procesů AV ČR; Ústav jaderné fyziky AV ČR; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Ústav státu a práva AV ČR; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Cílem projektu je dosáhnou vyváženého stavu celoakademické počítačové sítě na mezinárodní úrovni. Doplnění sítě o pracovní stanice a servery, zvýšení výkonu stávajících počítačů, posílení a dostavba zbývajících tras a zejména doplnění multilicenčního software umožní kvalitní výzkum a spolupráci řady pracovišť. Předpokládá se využití při práci s velkými soubory experimentálních dat, ověřování modelů chemických, fyzikálních, technologických a biologických systémů a metody jejich řízení za neurčitosti.