cart
0

Interpretace české moderny v německých časopisech 1880-1910

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GPP406/12/P688
Typ projektu
Postdoktorandské granty
Rok zahájení
2012
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Lucie Merhautová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt si klade za úkol soustředit a porovnat různorodé interpretace rané české literární moderny v německojazyčných modernistických časopisech v letech 1880-1910. Zaměřuje se především na kritiku, jednotlivé prostředkovatelské osobnosti a na ty časopisy německé a rakouské moderny, v nichž probíhaly debaty o povaze moderní literatury ve vztahu k jednotlivým regionům a centrům. Oproti předchozím pracím projekt nepředpokládá kontinuitu prostředkující činnosti, spíše poukazuje na paralelnost různých interpretací české literární moderny a zkoumá je v jejich konkrétním estetickém, osobnostním, kulturním i politickém kontextu. Vzhledem k tomu, že o české literatuře psali čeští i němečtí autoři, představuje prostředkování české literatury do německojazyčného prostředí rovněž možný přístup ke studiu vzájemných vztahů mezi českou a německou modernou z českých zemí, klíčové je přitom hledisko nadregionálního kontextu vymezeného centry Berlín - Mnichov - Vídeň - Praha, jehož se oba proudy snažily být součástí.