cart
0

Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: zakladatelské osobnosti historické slavistiky v kontextu vývoje české vědy

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA18-20451S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2018
Rok ukončení - konsolidovaný
2020
Řešitel/ka v MÚA
Daniela Brádlerová
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv
Projekt je zaměřen na zakladatelské osobnosti české historické slavistiky Jaroslava Bidla (1868-1937) a Miladu Paulovou (1890-1970). Má sledovat jejich životní osudy, odbornou kariéru, dílo, bibliografii, zahraniční odborné kontakty a především jejich roli v širším kontextu vývoje českých společenskovědních disciplín i jejich přesahování do kontextu evropského. Úzká souvislost mezi oběma osobnostmi je dána skutečností, že v jejich kariéře a částečně i odborném zaměření hraje velkou roli vzájemný vztah a přímá návaznost: Paulová byla Bidlovou žačkou a po jeho smrti de facto převzala výuku dějin střední a východní Evropy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň byla první docentkou a první vysokoškolskou profesorkou v českých zemích - projekt tedy zasahuje nejen do oblasti dějin historiografie a dějin vědy, dějin univerzitní vzdělanosti, ale také genderových studií.