cart
0

Josef Dürich, zapomenutý vítěz

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
R300772001
Typ projektu
Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR
Rok zahájení
2020
Rok ukončení - konsolidovaný
2021
Řešitel/ka v MÚA
Vratislav Doubek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Partner regionální spolupráce: Muzeum Mladoboleslavska

Úkolem projektu je připomenout osobnost politika Josefa Düricha, muže, který je svojí širokou aktivitou a dlouhodobou veřejnou činností nepřehlédnutelnou postavou českého politického vývoje ve třech epochách rakouského, válečného a meziválečného dění, který však přesto zůstává poněkud ve stínu hlavních aktérů a také mimo výraznou pozornost odborného výzkumu. Osobnosti Josefa Düricha, jeho působnosti a době bude věnováno několik návazných akcí.

Předpokládané akce a výstupy projektu:

  1. odborná konference „Josef Dürich, zapomenutý vítěz“, realizace: 17. září 2020, Letecké muzeum Metoděje Vlacha; garantem Muzeum Mladoboleslavska (poskytuje prostory, spolupracuje na organizaci v místě konání a na propagaci celé akce) a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., dále jen „MUA“, (zajišťuje rozeslání konferenční výzvy, účast odborníků na konferenci a jednání v průběhu samotné konference, podílí se na její propagaci); zodpovědnost za realizaci V. Doubek, K. Jeníčková, M. Květová,
  2. tematická výstava „Josef Dürich, zapomenutý vítěz“, realizace: podzim 2020, Letecké muzeum Metoděje Vlacha; garantem Muzeum Mladoboleslavska (zajišťuje prostory, přípravu materiálů a instalaci výstavy) a MUA (podílí se na zajištění materiálových podkladů k výstavě); zodpovědnost za realizaci K. Jeníčková,
  3. doprovodný program ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, realizace: 17. září 2020, Letecké muzeum Metoděje Vlacha; garantem Muzeum Mladoboleslavska; zodpovědnost za realizaci K. Jeníčková.