cart
0

Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky.

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA14-12289S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2014
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Dagmar Hájková
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt analyzuje roli komemorací při konstruování, prosazování a vyjednávání československé státní identity mezi lety 1918-1938. Zaměřuje se na ustavení, funkce a reprezentace pěti svátků oficiálního československého státního kalendáře (Svátek práce, svátek mistra Jan Husa, svátek svatého Cyrila a Metoděje, svátek svatého Václava a den vzniku nezávislého státu). Chceme analyzovat, jakým způsobem stát a různé instituce vytvářely a instrumentalizovaly státní narativ pomocí tohoto státního kalendáře. Vycházíme z předpokladu, že nové festivity Československé republiky byly rozvíjeny cíleně, programaticky a organizovaně, aby legitimizovaly nové poměry.