cart
0

Mezi obcí a státem. Fenomén okresní samosprávy v českých zemích 1848–2002

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
R300772302
Typ projektu
Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR
Rok zahájení
2023
Rok ukončení - konsolidovaný
2023
Řešitel/ka v MÚA
Martin Klečacký
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Partner regionální spolupráce: Muzeum Podblanicka, Vlašim

Okresní samospráva představuje unikátní fenomén vyšší formy územní samosprávy, která v době svého zřízení doplnila státní správu fungující do té doby ve formě monokraticky řízených okresních úřadů. Až do vzniku meziválečného Československa okresní samospráva představovala klíčovou platformu pro artikulaci a kultivaci regionálních zájmů, které přesahovaly obecní úroveň a týkaly se celého území okresu. V rámci tehdejší legislativy šlo o důležité úkoly zahrnující zajištění obecného školství, veřejného zdravotnictví, sociální péče či výstavby dopravní infrastruktury. Teprve v roce 1949 byly se zrušením zemského zřízení zavedeny kraje jako základní jednotka vyšších územně samosprávných celků. Tento model byl na krátkou dobu opuštěn s opětovným důrazem na okresní úroveň během 90. let 20. století, v současné době však právě krajská samospráva představuje v mnoha ohledech nástupce okresní samosprávy.
MÚA společně s Muzeem Podblanicka uspořádají dvoudenní vědeckou konferenci u příležitosti 140. výročí úmrtí Karla Drahotína Villaniho, prvního starosty samosprávného okresu Benešov. Tématem konference bude otázka okresní samosprávy a okresního zřízení v rámci moderní veřejné správy na území českých zemí. Konference by měla fungovat jako platforma pro zhodnocení obou samosprávných modelů (okresního jako historicky staršího a krajského jako mladšího a progresivního) v kontextu správního, politického, hospodářského a sociálního vývoje jak státu, tak i konkrétního regionu samosprávných okresů Benešov a Vlašim.