cart
0

Mnichov v pamětech současníků

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAA800770901
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
2009
Rok ukončení - konsolidovaný
2011
Řešitel/ka v MÚA
Josef Tomeš
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Proponovaný tříletý grantový projekt Mnichov v pamětech současníků se zaměřuje jednak na zmapování všech relevantních českých memoárů významných aktérů mnichovské krize roku 1938 a posouzení jejich výpovědní hodnoty, jednak na kritické vydání jednoho z dosud nepublikovaných a širší veřejnosti neznámých memoárových děl ? pamětí přímého aktéra tehdejších událostí dr. Vlastimila Klímy: 1938 ? Měli jsme kapitulovat?. V rámci grantu se počítá s uspořádáním jednodenní vědecké konference o české i zahraniční memoáristice, vztahující se k „Mnichovu“, a s vydáním sborníku příspěvků na ní pronesených. Grantový projekt by měl vytvořit výchozí základ pro postupné vydání všech dosud nepublikovaných významných českých memoárových textů, vztahujících se k „Mnichovu“:připravit jeho promyšlenou koncepci a aplikovat ji na první svazek, který by se stal jistým modelem pro svazky následující.