cart
0

Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA14-29050S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2014
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Helena Kokešová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Památník národního písemnictví
Projekt má přispět k poznání stěžejní etapy utváření rané české moderny, během níž byly v polemických střetech formulovány hlavní zásady a v jejímž závěru došlo k názorové diferenciaci uvnitř mladé generace. Ústředním tématem výzkumu je oboustranně inspirující vztah mezi T. G. Masarykem a J. S. Macharem, a to v dobových intelektuálních, kulturních, literárních a politických souvislostech. Zaměřuje se na pojetí modernismu obou sledovaných osobností jako vůdčích představitelů literární, kulturní, vědecké, sociální aj. kritiky a na proměnlivý vztah mezi jejich myšlením, tvorbou a jednáním. Vztahu mezi J. S. Macharem a T. G. Masarykem v kontextech raného českého modernismu bude věnována publikace, která bude obsahovat analytickou a dokumentační část. Tématem raného modernismu se bude v roce 2014 zabývat mezinárodní mezioborová konference uspořádaná u příležitosti 150. výročí Macharova narození, nejkvalitnější příspěvky budou otištěny.