cart
0

Morfosyntaktické struktury baltských jazyků z hlediska funkčního popisu

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAC0077501
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1996
Rok ukončení - konsolidovaný
1996
Řešitel/ka v MÚA
Tomáš Hoskovec
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Dosavadní strukturní popisy baltských jazyků postihují najmě prosodii (např. de Saussure (1896), Hjelmslev (1932) - akcentace) a morfologii (např. Kurylowicz (1956) - lexikální derivace, Marvan (1978) - deklinace). Popis syntaxe se omezuje na obecně sémantickou klasifikaci morfosyntaktických vzorců slovesa a jeho bezprostředních doplnění (Ambrazas (1986), Sližiené (1986). Metoda navrhovaného projektu vede naopak ke stanovení invariantů větného významu, od nichž zpětně lze morfosyntaktické vzorce funkčněodvíjet. Stanovené invarianty jsou přitom samy jednotkami jazykové strukturace, nikoliv jednotkami kognitivně sémantickými. Metoda vychází z pražské strukturalistické tradice víceúrovňového popisu věty a bezprostředně navazuje na teorii funkčně generativního popisu jazyka (např. Sgall, Hajičová a Panevová (1986)). Hlavním cílem projektu je lepší porozumění systému baltských jazyků, praktické využití se nabízí při výuce i při automatickém zpracování dotyčných jazyků.