cart
0

Národní identita a kulturní dědictví, moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
KSK8002119
Typ projektu
Rozvoj badatelského výzkumu
Řešitel/ka v MÚA
Ludmila Sulitková
Poznání pramenů k dějinám a kultuře, resp. národního kulturního dědictví českých zemí je podmínkou k uvědomování národní identity. Tyto prameny musí být shromážděny, zpracovány a prezentovány takovou formou, aby byly schopny podat maximum informací a abybyly zachovány pro další studium. To představuje náročnou vědeckou práci na poli humanitních věd za pomoci moderních systémů sběru a zpracování dat. Ke stanoveným úkolům patří tvorba databází, příprava sborníků a encyklopedií historických dat, bibliografií, anotovaných korpusů literárních památek, dialektologických a biografických slovníků, katalogů rukopisů, ikonografických atlasů, digitálních archivů zpráv či periodik, edice a thesaurace slovní zásoby. Počítá se zveřejněním vybraných fondů na internetu. Projekt zahrnuje archeologii, historii, lingvistiku, literární vědy, etnologii, právní a ekonomické vědy, archivy a knihovny. Široké použití elektronických médií je samozřejmostí.