cart
0

Obraz Ruska v české politice 1848 - 1914

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/01/0878
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2001
Rok ukončení - konsolidovaný
2003
Řešitel/ka v MÚA
?
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav AV ČR
Bacillus cereus je znám jako významný původce dvou odlišných forem alimentárních intoxikací člověka, průjmového a emetického syndromu. Zatímco u člověka není pochyb o etiologické úloze B.cereus, poznatky o jeho roli při vzniku alimentárních intoxikací zv