cart
0

Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: industriální architektura českých zemí v evropském kontextu, 1848-1914

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GJ15-17658Y
Typ projektu
Juniorské granty
Rok zahájení
2015
Rok ukončení - konsolidovaný
2017
Řešitel/ka v MÚA
Zdeněk Nebřenský
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se zabývá dějinami industriální architektury v českých zemích v letech 1848 - 1914, zejména výstavbou továrních budov v menších průmyslových centrech. Nejedná se o zkoumání jejich uměleckého přínosu, nýbrž o výstavbu textilních továren v severočeských, slezských a moravských městech v souvislosti s probíhající industrializací a rozvojem tovární výroby. Projekt se ptá, za jakých historických podmínek se v českých zemích začaly stavět textilní továrny, kdo jejich výstavbu inicioval, projektoval a realizoval. Projekt klade důraz na historické okolnosti vzniku stavebních návrhů, plánů výkresů továrních budov, které samotné výstavbě předcházely. Zajímá se o to, zda byly výsledkem kulturního tranferu mezi střední a západní Evropou nebo zda vycházely z místních poměrů a tradic. Předmětem zkoumání budou také expertní diskuse kolem výstavby, zejména do jaké míry se v nich promítaly představy o vnějším a vnitřním uspořádání továrních budov, členění vnitřního prostoru, hygienických podmínek, osvětlení a umístění strojového zařízení.