cart
0

Orientální ústav a jeho úloha při československém pronikání do Orientu

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
L300771451
Typ projektu
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
Rok zahájení
2014
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Adéla Jůnová Macková
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Hlavním cílem projektu je analyzovat vznik a vývoj Orientálního ústavu v letech 1922–1960 a jeho úlohu pro československé kulturní a hospodářské pronikání do Orientu (resp. do šíře vymezeného prostoru Blízkého východu a na Dálný východ). Časově vymezené období zahrnuje působení Orientálního ústavu od jeho vzniku jako samostatného státního ústavu, proměny v době druhé světové války a začlenění do Československé akademie věd v roce 1952 až do první velké reorganizace ČSAV v roce 1960.