cart
0

Průvodce po rukopisných fondech centrálních a církevních knihoven v České republice

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/02/0130
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2002
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu bude kritický popis všech rukopisných fondů, které jsou uloženy v Národní knihovně v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, Státních vědeckých knihovnách a v církevních knihovnách. Soupis poskytne základní informace o rukopisných fondech příslušných knihoven, jak badatelům, tak i všem zájemcům, kterým slouží rukopisy jako východisko jejich vědecké práce. Naváže tak na již vydané svazky Průvodce po rukopisných fondech zámeckých, hradních a palácových knihoven v České republice, Průvodce po rukopisných fondech archivů v České republice, jakož i na třetí připravovaný svazek Průvodce po rukopisných fondech muzeí v České republice. Důležitým přínosem projektu bude skutečnost, že Průvodce zpřístupní dosud nezpracované rukopisné fondy, pro něž nebyly dosud vydány žádné pomůcky.