cart
0

Průvodce po rukopisných fondech muzeí v České republice

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/99/0566
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1999
Rok ukončení - konsolidovaný
2001
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu bude kritický popis všech rukopisných fondů, které jsou uloženy v muzeích České republiky. Soupis poskytne základní informace o příslušných muzejních rukopisných fondech, jak badatelům, tak i všem zájemcům, kterým slouží rukopisy jako východisko jejich vědecké práce. Naváže tak na již vydaný svazek ´Průvodce rukopisných fondech zámeckých, hradních a palácových knihoven v České republice´ a na přípravný druhý svazek ´Průvodce po rukopisných fondech archivů ČR´. Důležitýmpřínosem projektu bude skutečnost, že ´Průvodce´ zachytí v převážné míře ty rukopisné fondy, pro něž dosud nebyly vydány žádné pomůcky umožňující jejich zpřístupnění.