cart
0

Recepce francouzské liturgické hudby ve střední Evropě ve vrcholném středověku

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GF24-10511K
Typ projektu
Mezinárodní projekty LA
Rok zahájení
2024
Rok ukončení - konsolidovaný
2027
Řešitel/ka v MÚA
Hana Vlhová-Wörner
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Vliv francouzského repertoáru na českou liturgickou hudbu 13. století je nově identifikovaným, ale charakteristickým aspektem české středověké hudební tradice, odlišné od hudebního repertoáru sousedních regionů. Stopy francouzského repertoáru lze pozorovat u mešních tropů, tropů k Benedicamus Domino, hodinkových zpěvů, tropovaných lekcí a sekvencí, přičemž doklady pocházejí především ze Svatovítské katedrály a Svatojiřského kláštera na Pražském hradě. Aktuální publikace ke středověkým církevním dějinám vyzdvihla kvality olomouckého biskupa Roberta (1202–1240), jehož možný anglický původ a studium v Paříži pravděpodobně vesvětlují kontakty mezi dobových západním repertoárem a Čechami. Interdisciplinární studium tohoto fenoménu má potenciál změnit pojetí zažitých modelů cirkulace hudebního repertoáru ve vrcholném středověku a revidovat koncepci „kulturních center“ a „periferií“, definovanou na základě vybraných parametrů, jejichž platnost je dnes třeba přehodnotit.

Projekt je řešen s prof. Konstantinem Voigtem, ředitelem Semináře pro hudební vědu na Univerzitě Freiburg.