cart
0

Řecko-staroslověnský slovník-index II.

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAA977402
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1994
Rok ukončení - konsolidovaný
1996
Řešitel/ka v MÚA
Emilie Bláhová
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Projekt je druhou částí výzkumu, na nějž byl v letech 1991-1993 udělen grant č.96113. Zpracovává materiálovou bázi Slovníku jazyka staroslověnského, vydávaného od r.1958 v nakladatelství Academia (zbývajících 6 sešitů bude dotištěno v nejbližší době), zhlediska řečtiny. Již zpracování první části přineslo nová fakta pro hodnocení překladové techniky, synonymie, tvoření terminologie a otázku lokální příslušnosti staroslověnských překladových textů 9.-10.století. Projekt nemá předchůdce ve světové slavistice a Slovanský ústav v Praze je jediným pracovištěm, které má pro něj nashromážděn potřebný materiál.