cart
0

Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Edice

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAA8077302
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
2003
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
František Hoffmann
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Důležitým pramenem pro poznání struktury středověkých měst jsou knihy a rejstříky městských daní. Patnáct rejstříků městské sbírky z let 1425-1442, které se dochovaly ve Státním okresním archivu v Jihlavě, umožňuje sledovat, jak se měnila skladba i celkový potenciál města v kritických letech husitké revoluce. Tento soubor, v českých zemích ojedinělý, zaslouží, aby byl badatelům zpřístupněn edicí. Byla zpracována již v letech 1952-1956, ale podařilo se vydat jen rozšířený úvod v knize Jihlava v husitskérevoluci (r.1961), kterou však nejsou pramenné možnosti rejstříků vyčerpány. K vydání je třeba dopracovat lístkový rejstřík. Jako příloha edice byl zpracován místopis Jihlavy v 1.polovině 15. století. Na něm založený plán města byl v literatuře opakovaněpřetiskován. Ukázalo se, že místopis má mnohostranné využití v různých oborech, od urbanistiky až po dějiny hmotné kultury. Je účelné jej vydat samostatně.