cart
0

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu ( kulturní a vědecký přínos ) II.

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/97/0818
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1997
Rok ukončení - konsolidovaný
1999
Řešitel/ka v MÚA
Ljubov Běloševská
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Projekt je 2. etapou výzkumu kulturního a vědeckého přínosu ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu v jeho ideové, sociální a kulturní interakci s českým prostředím. Zpracování tématu se zúčastní stejně jako v 1. etapě také Archiv AV ČR, Literární archiv Památníku národního písemnictví a Slovenská knihovna při Národní knihovně ČR. Tematicky se projekt týká odboru historie, politologie a sociologie, filozofie a také filologie. Cílem projektu je dokončení systémového a heuristického zkoumání této vědecké oblasti, jenž předpokládá komplexní zpracování látky s vytvořením databází k tématu a publikaci Sborníku analytických studií, Sborníku memoárů, kroniky kulturního a vědeckého života ruské emigrace ve 2. sv. , Soupisu archivních materiálů II. a jednotlivých soupisů písemných pozůstalostí a rozpracování bibliografické báze statí a článků z emigranského a československého tisku.