cart
0

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA14-00994S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2014
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Marta Hradilová
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt Scriptores se zaměřuje na jeden ze segmentů písemné kultury, představovaný písaři textů a zároveň jejich výtvory, tedy písmy. Pozornost bude věnována písařům profesionálním i příležitostným, osobám z prostředí církevního i laického. Jejich prosopografické sledování umožní rozeznat jejich původ, vzdělání a společenské začlenění. Sledování jejich písem dovolí odhalit širší souvislosti rozvoje písemné kultury v pozdně středověkých Čechách, ať už pronikání cizích vlivů do kancelářských písem z prostředí papežské či císařské kanceláře nebo vliv importovaných rukopisů na rozvoj knižního písma. Sledované období cca 1300 – 1350 je v podstatě obdobím, které umožní zachytit písma a písaře před vznikem univerzity, kdy se plně prosazují gotická písma, zároveň však dochází k prudkému rozvoji písemné kultury v církevním prostředí (zejména v prostředí nových církevních řádů) i k nárůstu písemné produkce v dvorském a šlechtickém prostředí a ve větší míře se objevují písemnosti v městském prostředí.