cart
0

Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879-1914

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA18-03921S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2018
Rok ukončení - konsolidovaný
2020
Řešitel/ka v MÚA
Svatopluk Herc
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se zabývá sociální politikou soukromých průmyslových podniků v českých zemích v letech 1879 – 1914 v kontextu dobových diskusí o sociální otázce a na pozadí kritiky ekonomického liberalismu. Na příkladu vybraných podniků analyzuje, jaké typy sociálních politik podniky rozvíjely a jakým způsobem byly tyto politiky realizovány. Projekt se ptá, za jakých historických podmínek vznikala v podnicích sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní zařízení (např. jídelny, konzumy, byty, nemocnice, školy apod.) a jak jejich podobu utvářel průmyslový paternalismus, sociální zákonodárství a požadavky dělnického hnutí. Projekt dále přihlíží k přenosu znalostí mezi českými zeměmi a západním světem a také k tomu, zda výstavba sociálních zařízení generovala etnické a genderové konflikty. Uvedené problémy budou řešeny prostřednictvím konceptu tzv. sociálního kapitalismu a kvalitativním výzkumem vybraných archivních fondů průmyslových podniků, komunální samosprávy, okresních hejtmanství a živnostenských inspektorátů.