cart
0

Soupis rukopisů knihovny Premonstrátského kláštera v Teplé

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/98/1134
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1998
Rok ukončení - konsolidovaný
1999
Řešitel/ka v MÚA
František Hoffmann
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Soupis rukopisů knihovny Premonstrátského kláštera v Teplé vychází z projektu Souborného katalogu rukopisů českých zemí, který v r. 1969 schválila Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu AV ČR a postupně jej realizuje oddělení pro soupis a studium rukopisů téhož archivu i jiná pracoviště uchovávající rukopisné fondy. Vedle již publikovaných Zásad zápisu rukopisů z r. 1983, ročních bibliografických přehledů kodikologické literatury a prací na Průvodci po rukopisných fondech českých zemí, který je v pokročilém stadiu zpracování, jde hlavně o fondové soupisy rukopisů, tj. katalogizaci přirozených souborů rukopisů tak, jak uchovávány v našich knihovnách, archivech a muzeích. Význam těchto soupisů pro všechny humanitní vědní obory, ale i pro vědy přírodní a technické, zejména v jejich hisotickém rozměru, je obecně uznáván, takže nepotřebuje zdůvodnění. Je přirozené, že to platí též o katalogu tepelských rukopisů.