cart
0

Soupis rukopisů sbírky A.B.Mitrovského v Archivu města Brna

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAE9077902
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1999
Rok ukončení - konsolidovaný
1999
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Soupis poskytne badatelům a odborným zájemcům kritický popis rukopisů literární povahy uložených ve fondu Mitrovského sbírky v Archivu města Brna. Jeho vydáním se zpřístupní více než 270 rukopisů tohoto fondu, pro které byly dosud k dispozici jen nevyhovující a zastaralé pomůcky. Katalog je zpracován na potřebné vědecké úrovni, podle zásad popisu rukopisů. Badatelé a ostatní zájemci tak získají moderní pomůcku, která obohatí poznání především o prameny k dějinám Moravy, Čech, práva, správy, lingvistiky,hospodářských dějin a přírodních věd.