cart
0

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně - knihovna Palatina

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GAP405/12/1412
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2012
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Knihovna Palatina patřila ve středověku a na počátku novověku k největším a nejvýznamnějším zaalpským knihovnám. Od roku 1623 je uložena v Římě ve vatikánské knihovně a obsahuje téměř 2000 latinských rukopisů. Je mezi nimi i ca 60 rukopisných bohemik, která jsou jen zčásti (asi z poloviny) zpřístupněna moderními katalogy. Předkládaný projekt předpokládá zpřístupnění všech v knihovně uložených rukopisů v kritickém katalogu, zpracovaném na základě vědeckých poznatků kodikologie. Vzhledem k tomu že řada v rukopisech zapsaných textů je dosud neznámá, lze očekávat, že jejich zpřístupnění v moderním soupisu bude pro odbornou veřejnost nezanedbatelným přínosem pro jejich další vědecké využití. Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně náleží ke kmenovým úkolům Českého historického ústavu v Římě.