cart
0

Srovnání politických systémů Československa,Německa a Rakouska 1918-1933/4

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/98/1132
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1998
Rok ukončení - konsolidovaný
2000
Řešitel/ka v MÚA
Eva Broklová
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Srovnání politických systémů Československa,Německa a Rakouska v letech 1918-1933/4 s přihlédnutím k některým aspektům dalších politických systémů zemí západní Evropy.Cíl projektu spočívá v získání soustavných poznatků o demokratických systémech,optimálních předpokladech jejich existence,významu jednotlivých jevů a částí systému pro udržení demokracie,ev.symptomů nastupujícího totalitního režimu. Struktura projektu:výzkum státních idejí nebo idejí politických hnutí,koncepce ústav a jejich ustanovení s přihlédnutím k praxi,srovnání historického vývoje,systémy politických stran,politická kultura.