cart
0

T. G. Masaryk a Slované

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GAP410/12/1136
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2012
Rok ukončení - konsolidovaný
2015
Řešitel/ka v MÚA
Vratislav Doubek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Historický ústav AV ČR
Projekt analyzuje v různých úrovních vývoj, charakter a význam vztahu T. G. Masaryka, určující osobnosti českého kulturně-politického vývoje 19. a 20. století, k slovanským národům - Rusům a jižním Slovanům. Jednotlivé badatelské úkoly budou řešit Masarykovy kontakty z pohledu spolupráce politických elit v proměnlivé situaci modernizace společnosti před 1. světovou válkou, v jejím průběhu a v meziválečných letech. Jedním ze základních témat analýzy bude též proměna pojetí východoevropského areálu v politických koncepcích T. G. Masaryka a jeho stoupenců. Těmto otázkám bude věnována mezinárodní vědecká konference. Důležitou oporu všech analýz budou představovat paralelně zpracovávané edice korespondence T. G. Masaryka s Rusy, Poláky a jižními Slovany, které budou vydány v rámci ediční řady Korespondence T. G. Masaryka. Edičním pracím bude předcházet odborná diskuse věnovaná problematice ediční teorie a praxe.