cart
0

T. G. Masaryk a slovenská otázka 1882-1918

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/06/1584
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2006
Rok ukončení - konsolidovaný
2007
Řešitel/ka v MÚA
Jan Rychlík
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
T. G. Masaryk vycházel z jazykové blízkosti Čechů a Slováků a domníval se, že jestliže již není možný vznik etnického československého národa, bude možné vytvořit alespoň československý národ politický. Tato představa se nenaplnila. Otázkou však zůstává,zda tato představa byla od počátku zcela nereálná, anebo zda zde před první světovou válkou určité předpoklady pro takovéto řešení byly. Práce se chce pokusit odpovědět na tuto otázku. Konečným výsledkem má být kniha zahrnující jak uvedenou studii, tak doposud nepublikované dokumenty a korespondenci. Práce se bude skládat z rozsáhlé teoretické studie v rozsahu 70-100 stran, která vysvětlí formování moderního českého a slovenského národa v 19. století a Masarykův pohled na tuto problematiku a rozsáhlé přílohy obsahující korespondenci s jednotlivými představiteli slovenského veřejného a politického života a to jak na Slovensku, tak v USA - především v řadách Slovenské ligy v Americe.