cart
0

Technokratické tendence v českých intelektuálních a politických dějinách, 1900 - 1950

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/97/0661
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1997
Rok ukončení - konsolidovaný
1999
Řešitel/ka v MÚA
Jan Janko
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Institut základů vzdělanosti
Další příjemci
Archiv AV ČR
Navrhujeme výzkum dějin technokratických tendencí v české společnosti 1.pol. 20. stol. /okruh Masarykovy akademie práce, Čs. akademie zemědělské, eugenické snahy, batismus apod./ včetně toho, jak přispívaly k legitimizaci sociálního inženýrství v totalitních režimech. Zkoumáno bude spojení těchto tendencí se scientismem v přírodních vědách a techice a jeho vliv na mentalitu intelektuálních kruhů za první republiky i sepětí s uměleckým vývojem. Výzkum se zaměří na cesty, vedoucími od technokracie k totalitní ideologii /zařízená ekonomika za druhé republiky a protektorátu, plánované hospodářství a sovětizace čs. vědy a techniky v době tzv. lidové demoracie/. Projekt spojuje politologický, sociologický a zejména hisorický výzkum. Výsledkem bude monografická analýza technokratických tendencí v dějinách českých zemí, jejich geneze a vústění do totalitní ideologie, a edice základních českého technokratismu, který dle naší pracovní hypotézy výrazně ovlivnil charakter politického systému a intelektuálních ak