cart
0

Vědy o životě v českých zemích 1750 - 1950

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAE9077701
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1997
Rok ukončení - konsolidovaný
1997
Řešitel/ka v MÚA
Jan Janko
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR

Dílo prezentuje celkový obraz vývoje vědeckého poznání v oblasti věd o životě v českých zemích v době od uvedení tzv. nové vědy v epoše tereziánských a josefinských reforem do pol. tohoto století. Vývoj biologie je sledován v kontextu se společenským a kulturním rozvojem. Zahrnut je i přínos vědců a institucí, hlásících se k německému jazyku /národu. Práce je rozdělena do 5 chronologicky vymezených úseků, z nichž každý je dále dělen tematicky. Autor se opíral v prvé řadě o znalost pramenů, sekundární lit. hraje zde jen konzultativní úlohu. Jde o první u nás dokončené dějiny biologických věd v českých zemích vůbec, zahrnující navíc nejen tradiční botanické a zoologické obory, ale také teoretickou medicínu a mezní obory na rozhraní s fyzikou, chemií a vědami o zemi.