cart
0

Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918-1938

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GF17-33831L
Typ projektu
Mezinárodní projekty LA
Rok zahájení
2017
Rok ukončení - konsolidovaný
2019
Řešitel/ka v MÚA
Rudolf Kučera
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt analyzuje doposud opomíjené dějiny veteránů první světové války v meziválečném Rakousku a Československu. V návaznosti na výzkum v jiných evropských zemích je toto srovnání průkopnické z několika hledisek: 1) V české ani evropské historiografii dosud nebylo provedeno srovnání rozdílných prostředí utvářených v meziválečné Evropě „kulturou vítězství“ (Československo) a „kulturou porážky“ (Rakousko). Zároveň tento projekt zkoumá opodstatněnost tohoto dělení a předpokládá, že v obou státech se tyto kultury mohly mísit. 2) Projekt se na tyto otázky zaměřuje z transnacionálního i regionálního pohledu. Výzkum se zabývá místními disproporcemi a rovněž zkoumá transnacionální kontakty se „ztracenými“ nebo „získanými“ územími (např. Slezsko, Jižní Tyrolsko, Dolní Štýrsko nebo Slovensko). 3) Jelikož v obou prostředích existovalo veteránské hnutí již před rokem 1914, projekt zkoumá i kontinuity s tímto obdobím a propojuje je s veteránskými aktivitami na evropské úrovni, ať už byly tyto součásti mezinárodních pacifistických nebo transnacionálních ideologických hnutí (komunistického, socia