cart
0

Výzkumné centrum pro dějiny vědy

Poskytovatel
MŠMT
Kód projektu
LN00A041
Typ projektu
Výzkumná centra
Rok zahájení
2000
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
Antonín Kostlán
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Další příjemci
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Cílem je vybudování centra pro dějiny vědy, tedy pro důležitou historickou disciplínu s mnoha mezioborovými přesahy, která není v současné době v ČR zastoupena samostatným pracovištěm ani na VŠ, ani v AV ČR. Základním principem bude interdisciplinaritaaspolupráce mezi humanitními a přírodovědnými obory. Na činnosti centra se bude podílet řada dalších pracovišť v Praze, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích (pro dějiny matematiky, dějiny lékařství, kulturní dějiny, archivy vysokých škol aj.).V úzké spolupráci se zahraničními odborníky se pracoviště zaměří přednostně na vývoj moderní české vědy v 19. a 20. století, provede komparaci s vývojem v zahraničí a zhodnotí i mezinárodní kontakty české vědy. Zapojí se rovněž i do spolupráces aplikovanou oblastía přispěje také k popularizaci české vědy a její historie. Výsledky bádání budou průběžně využívány k výchově mladých vědeckých pracovníků, a to zejména formou studijních doktorandských programů.