cart
0

Zaměstnanecké bydlení v českých zemích v industriální éře (1830–1950): diskurz a politiky, vzory a realizace

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA24-12500S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2024
Rok ukončení - konsolidovaný
2026
Řešitel/ka v MÚA
Martin Jemelka
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cílem projektu je zachytit (dis)kontinuitu řešení bytové otázky zaměstnanců v českých zemích v industriální éře (1830–1950), a to na úrovni expertních debat v kruzích teoretiků a zaměstnavatelů a ve formě vybraných realizací zaměstnaneckého bydlení a jeho domácích a zahraničních vzorů.

Zaměstnanecké bydlení bylo zásadním tématem industriální společnosti. Bydlení zaměstnanců řešili zaměstnavatelé již v předindustriální éře. S nástupem industrializace však nabyla bytová otázka zaměstnanců v souvislosti s migracemi klíčového významu. Míra industrializace českých zemí koresponduje s intenzitou veřejných diskuzí, experimentů a investic do zaměstnanecké bytové výstavby. Proto v českých zemích nalezneme desítky příkladů zaměstnaneckého bydlení různých vlastnických forem, urbanistických a stavebně-architektonických řešení, socioprofesních skupin a sociálně politických přístupů. Projekt je věnován politickým a expertním diskuzím na téma zaměstnaneckého bydlení. Sleduje strategie prosazování výstavby pro zaměstnance ve státním a nestátním sektoru. Studuje domácí a zahraniční vzory zaměstnaneckého bydlení. A usiluje o periodizaci a typologizaci zaměstnaneckého bydlení v českých zemích, a to v epoše vymezené nástupem klasické industrializace a počátkem socialistické industrializace.