cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Ženy v dějinách, dějiny ženského hnutí

Dějiny žen jsou tématem, které se v české historiografii systematicky objevuje od poloviny devadesátých let 20. století. Od prvních souhrnných a přehledových monografií, laděných pozitivisticky, nebo prací biografického charakteru se začalo postupně rozvíjet mnoha dalšími směry. Využívá moderních metod západoevropské a americké provenience a v podmínkách Masarykova ústavu a Archivu AV ČR především specifickou pramennou základnu. Logickým zaměřením našeho pracoviště je tedy mj. vztah T. G. Masaryka k ženskému hnutí a jeho podpora rovnosti pohlaví a zastoupení žen ve vědě.

Související obsah

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Lidé

member__photo
Oddělení administrace a služeb veřejnosti
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin