cart
0

Konference: Bücher des Mittelalters und der Frührenaissance aus und in Olmütz

Mezinárodní konference věnovaná novým poznatkům a úhlům pohledu

Datum konání
22. 11. 2023 – 24. 11. 2023
Místo konání
Jezuitský konvikt, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

Srdečně zveme na konferenci Bücher des Mittelalters und der Frührenaissance aus und in Olmütz. Neue Sichtweisen und Erkenntnisse.

Konference má za cíl zpracovat materiál, který je buďto přímo uložen v olomouckých paměťových institucích, anebo je s touto metropolí spojen svým vznikem či proveniencí. Jednotlivé příspěvky se budou zabývat nejen exempláři samotnými a texty či iluminacemi v nich obsaženými, ale i jejich objednavateli, vlastníky, producenty atd. Jelikož společný předmět zájmu tvoří rukopisy a nejstarší tištěné knihy, zazní na konferenci především materiálově zaměřené studie. Rozptyl příspěvků je široký a sahá od pomocných věd historických přes dějiny umění, filozofii až po lingvistiku a různé filologie.

Jednacími jazyky konference budou němčina a angličtina.

Akci pořádá MÚA ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci a Olomouckým krajem.

Přílohy