cart
0

Výstava: Boj o malé město (1900–1960). Příběhy památek a jejich lidí

Ochrana památek v menších městech

Datum konání
12. 7. 2024, 17:00 – 6. 10. 2024
Místo konání
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám., Havlíčkův Brod

Výstava představuje ochranu památek v menších městech jako téma, které na počátku bouřlivého dvacátého století pozvolna vystoupilo do popředí širšího veřejného zájmu. Přibližuje průkopnickou roli, kterou při obhajobě uměleckých hodnot minulosti sehrál historik umění Zdeněk Wirth. Na příbězích konkrétních historických staveb napříč regiony zároveň poodhaluje komplikované osudy památek ve víru moderní doby a poukazuje na osobnosti, často i místní nadšence, kteří se výrazným způsobem zapojili do odhodlaného, i když ne vždy úspěšného úsilí o jejich záchranu. Také jejich zásluhou zůstává uchování krásy a vrstevnatosti městského prostředí dodnes aktuální a důležitou otázkou.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 12. 7. 2024 od 17.00.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstava a její katalog vznikly v rámci projektu Památky a společnost v českých zemích mezi lety 1900 a 1960: Profesní a osobní strategie ochránců památek ve světle soukromé korespondence podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI III, na němž se podílí Ústav dějin umění AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Národní galerie.

Otevírací doba galerie a vstupné

Přílohy