cart
0
Úvodní fotka tématu
Výzkumný tým

Výzkum české státnosti 1848–1948. Koncepty, praxe, reflexe

Výzkumný tým se zabývá proměnami československé státnosti v průběhu 20. století, a to v kontextu středoevropského prostoru. Orientuje se především na její ideové zdroje, měnící se formy (re)prezentace a způsoby recepce. Tyto základní okruhy výzkumu jsou sledovány v několika koncepčních i metodologických rovinách: legitimita a struktura státní moci, politická kultura, aplikovaná politika dějin, politika paměti, komemorace apod. K tématům patří výzkum podchycující měnící se diskurs vnímání První republiky, vymáhání loajality ke státu v počátečních letech meziválečného Československa či inscenování a symbolické utváření mocenského prostoru československého exilu za druhé světové války.

Vedoucí

Member photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin

Související obsah