cart
0

Zásady popisu rukopisů

 • Jiří Pražák – František Hoffmann – Jiří Kejř – Irena Zachová, Zásady popisu rukopisů. Sborník Národního muzea – C XXVIII, 1983, s. 49–95

Zásady popisu rukopisů (aktualizovaná verze, PDF)

Grundsätze für Handschriftebeschreibung

 • Die Grundsätze wurden in der Handschrifteabteilung des Zentralarchivs der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften bearbeitet und sind für Fondskataloge und den Gesamtkatalog, der in der Abteilung vorbereitet wird, bestimmt. Sie gehen von den während ihrer fast dreissidjährigen Tätigkeit gemachten Erfahrungen aus, berücksichtigen aber auch die einheimische und ausländische Bestandsaufnahmeliteratur.

Vorwort (PDF)

Další teoretické práce

 • Jiří Pražák, Souborný katalog rukopisů. Studie o rukopisech VIII, 1969, s. 65–103
 • František Hoffmann – Jiří Pražák. Průvodce po rukopisných fondech českých zemí. Studie o rukopisech XI, 1972, s. 99–112
 • Jiří Pražák, Kodikologie, její postavení, metoda a úkoly. Studie o rukopisech XIII, 1974, s. 3–17
 • František Hoffmann – Jiří Pražák, K evidenci rukopisných fondů. Studie o rukopisech XVI, 1977, s. 117–125
 • Jiří Pražák, Nové zásady popisu rukopisů. Studie o rukopisech XVII, 1978, s. 129–144
 • Jiří Pražák, K pojetí kodikologie. Studie o rukopisech XIX, 1980, s. 123–141
 • Jiří Pražák, Soupis a studium rukopisů v Ústředním archivu ČSAV. Studie o rukopisech XXIII, 1984, s. 11–19
 • František Hoffmann, Speciální soupisy rukopisů. Studie o rukopisech XXIII, 1984, s. 21–39
 • Jiří Pražák, K dokončení zásad popisu rukopisů. Studie o rukopisech XXIII, 1984, s. 105–112
 • Ivan Hlaváček, Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, 1994
 • Stanislav Petr, Komise pro soupis a studium rukopisů v Akademii věd České republiky. In: Práce z dějin Akademie věd, series A, fasciculus V, Praha 1997, s. 265–295
 • František Hoffmann, Zásady popisu rukopisů z roku 1983 a zkušenosti z jejich užívání. Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů v Teplé. In: Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska 1998. Středověké rukopisy a jejich prezentace. Sborník ze 7. odborné konference, Olomouc 14.–15. října 1998. Brno 1999, s. 118–126
 • Pavel Brodský, Soupisy iluminovaných rukopisů. In: Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska 1998. Středověké rukopisy a jejich prezentace. Sborník ze 7. odborné konference, Olomouc 14.–15. října 1998. Brno 1999, s. 127–133
 • Jiří Kejř, Příspěvek české kodikologie k právní historii. (Zpráva o stavu bádání). Právněhistorické studie XXXV, 2000, s. 201–223
 • František Hoffmann, Třicet let programu souborného katalogu rukopisů v českých zemích. Studie o rukopisech XXXIV, 2001–2002, s. 133–147
 • Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar – Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických. Praha 2002  

Související obsah