cart
0
Magazín Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

mua.cas.cz
Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i.

Ročenka přináší přehled o činnosti ústavu a jeho jednotlivých oddělení. Zaměřuje se především na informace o pořádaných akcích (mezinárodní konference, semináře, přednášky, prezentace, výstavy apod.), výběrovou knižní a článkovou bibliografii pracovníků ústavu s anotacemi, přehled archivní práce, různé rozhovory, medailonky, články a zajímavosti.