cart
0
Member photo

PhDr. Jakub Doležal

E-mail: dolezal@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 117

Room: A 204

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Education

 • 2009: PhDr., Faculty of Arts, Charles University in Prague
 • 2002–2008: Mgr. (history – archival science and auxiliary sciences of history), Faculty of Arts, Charles University in Prague

Research Interests

 • Czechoslovak and Czech presidents of the republic and the history of their office, exercise of constitutional powers and public activity, creation and permanent preservation of their records
 • the time of unfreedom (1938–1945)
 • methodology of archival description
 • free access to information and the social influence of misinformation

Research Projects

 • 2017–2020: working group member, ELZA+, continued project Development of the software for archival description based on the new Basic rules for archival records processing using the PCP method (Technology Agency of the Czech Republic, Ministry of the Interior of the Czech Republic)
 • 2019–2021: external project consultant, security research Analysis of personal data processing in archives (Ministry of the Interior of the Czech Republic, National Archives of the Czech Republic, State Regional Archives in Prague)

Teaching Practice

 • since 2019: Faculty of Arts, Charles University in Prague, Department of auxiliary historical sciences and archival studies, course: Archival theory, lecture: Archives and their place in the "post-truth" era (external lecturer)

Membership in expert committees and working groups

 • since 2011: Acquisition and methodical commission of the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences
 • 2017–2019: working group of the Ministry of the Interior of the Czech Republic for making archival records available
 • since 2020: group of methodology specialists of ELZA and Basic rules for archival records processing (further development of the ELZA application on the basis of the contract to support the open SW ELZA project of the Ministry of the Interior of the Czech Republic)
 • since 2023: working group of the Ministry of the Interior of the Czech Republic for archival description

 

Publications

Books

 • DOLEŽAL, Jakub: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti: německá okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany (1939–1945). Příbram: Státní oblastní archiv v Praze, 2010.

Book Chapters

 • DOLEŽAL, Jakub: Kancelář prezidenta republiky. In: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, pp. 29–36.
 • DOLEŽAL, Jakub: Kancléř prezidenta republiky. In: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, pp. 44–46.
 • DOLEŽAL, Jakub: Akt milosrdenství v rukou dělnických a socialistických prezidentů a jeho místo v éře zostřeného třídního boje a budování socialismu. Proces udělování milostí a vyřizování žádostí v trestních věcech Kanceláří prezidenta republiky v letech 1948–1989. In: Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu : mezinárodní, vnitropolitické, právní a společenské aspekty. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, pp. 193–332.

Exhibitions and exhibition catalogues

 • 2010: výstava Život TGM na Hradě – všední i sváteční, Pražský hrad
 • 2016: výstava Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918, Pražský hrad
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – ZUBEC, Tomáš: Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 = The kingless crown: the story of the Bohemian Crown Jewels after 1918. Překlad Kevin Fenton. Praha: Správa Pražského hradu, 2016.
 • 2018: výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů, Pražský hrad
 • DOLEŽAL, Jakub: Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918. In: Symbolická moc českých korunovačních klenotů (16. ledna – 23. ledna 2018, Vladislavský sál). Praha: Správa Pražského hradu, 2018.
 • 2018: výstava Doteky státnosti, Pražský hrad
 • Doteky státnosti: založeno 1918 = Touches of statehood: founded 1918 / texty: Jan Biederman, Petr Bjaček, Michal Burian, Jakub Doležal, Petr Dvořáček, Jan Fedosejev, Ivan Fuksa, Martin Hakauf, Martin Halata, Milan Hrubý, Martin Jahoda, Jan Kramář, Ilona Krbcová, Zdeněk Polčák, Jan Skramoušský, Pavel Stehlík, Jan Šach, Olga Šmejkalová, Zdeněk Špitálník, Ondřej Švehelka, Jitka Zamrzlová; překlady Moudrý překlad, Jaroslav Furmánek. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2018.
 • 2019: výstava Veritas Vincit: 100 let Kanceláře prezidenta republiky, Pražský hrad
 • DOLEŽAL, Jakub – HAKAUF, Martin – HALATA, Martin – NOVÁK, Jan – PONZEROVÁ, Petra – ZUBEC, Tomáš: Veritas vincit: 100 let Kanceláře prezidenta republiky = 100 years of the Office of the President of the Republic. Překlad Barbara Day. Praha: Správa Pražského hradu, 2019.

Other

 • DOLEŽAL, Jakub: Mezinárodní konference „Preserving the Memory of the Presidency“ (Varšava, 10. října 2012). Archivní časopis. Vol. 63, no. 1, 2013, pp. 87–91.
 • DOLEŽAL, Jakub: 60 let Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Archivní časopis. Vol. 65, no. 2, 2015, pp. 171–178.
 • DOLEŽAL, Jakub: Soupis kronik Středočeského kraje na stránkách Středočeského sborníku historického (1976–2011). Středočeský sborník historický 41, 2015, pp. 107–119.
 • DOLEŽAL, Jakub: Koruna bez krále, stát bez symbolu? In: Česká pozice (sobotní příloha Lidových novin), 10. 9. 2016, p. 14.
 • DOLEŽAL, Jakub: „Když to chtěj, vyplňuj...“ Evidence archiválií vs. archivní popis vs. poptávka veřejnosti – rozpor nebo symbióza? Archivní časopis. Vol. 73, no. 3, 2023, pp. 293–305.

Archival Inventories

 • DOLEŽAL, Jakub: Václav Havel – projevy (texty uložené v Archivu KPR), 1990–1998. Soupis archiválií (ev. č. 22). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2009.
 • DOLEŽAL, Jakub – CHARVÁTOVÁ, Eliška: KPR – protokol T (tajné), 1945–1963. Manipulační seznam druhého typu (ev. č. 23). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2013.
 • DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky III, (1919) 1965–1969. Manipulační seznam druhého typu (ev. č. 24). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2013.
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David: Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání, (1928) 1962–2011. Dílčí inventář (ev. č. 25). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2013.
 • DOLEŽAL, Jakub – CHARVÁTOVÁ, Eliška: KPR – evidenční knihy k agendě státních vyznamenání, 1922–1995. Dílčí inventář (ev. č. 29). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2014.
 • DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky – protokol Os (osobní sekretariát), (1905) 1949–1968. Dílčí inventář (ev. č. 32). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2016.
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David: Kancelář prezidenta republiky – personální spisy (protokoly O, 200 000, 300 000, 500 000 aj.), (1881) 1919–1970 (2010). Dílčí inventář (ev. č. 33). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2017.
 • DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky III, (1919) 1965–1969 (1970). Dílčí inventář (ev. č. 34). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2019.
 • DOLEŽAL, Jakub – FIŠEROVÁ, Antonie – JAVORSKÁ, Eva – KMOCHOVÁ, Nataša – KOPIČKOVÁ, Božena – STRNADOVÁ, Věra – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky I, (1816) 1919–1947 (1966). Dílčí inventář (ev. č. 35). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2020.
 • DOLEŽAL, Jakub – KELLER, Filip – KOLEK, Roman: Ústav termomechaniky ČSAV, (1946) 1953–1992 (1998). Dílčí inventář (ev. č. 621). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2022.