cart
0

Projects

European Commission

H2020-EU.1.4.1.1.

871060
European Holocaust Research Infrastructure Preparatory Phase (EHRI-PP)
Researcher in MÚA: Michal Frankl
Resolved in period: 2019–2023

Grantová agentura ČR

Standardní projekty

GA20-17501S
The history of nutrition and food in Czech lands, 1945–1970
Researcher in MÚA: Martin Franc
Resolved in period: 2020–2023
GA20-01057S
Friendship in the context of political and literary struggles: Tomáš Garrigue Masaryk and Josef Svatopluk Machar
Researcher in MÚA: Helena Kokešová
Resolved in period: 2020–2023
GA19-08819S
Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993
Researcher in MÚA: Jan Hálek
Resolved in period: 2019–2022
GA19-08667S
Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století
Researcher in MÚA: Marie Bahenská
Resolved in period: 2019–2022
GA19-07473S
Jan Lucemburský a Bona Lucemburská jako mecenáši Guillauma de Machaut. Intence a recepce Machautova díla v historickém kontextu
Researcher in MÚA: Jana Fantysová Matějková
Resolved in period: 2019–2022
GA19-00611S
Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech
Researcher in MÚA: Pavel Brodský
Resolved in period: 2019–2022
GA18-20451S
Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: zakladatelské osobnosti historické slavistiky v kontextu vývoje české vědy
Researcher in MÚA: Daniela Brádlerová
Resolved in period: 2018–2020
GA18-16793S
Občané země nikoho. Židovští uprchlíci a eroze občanství ve středovýchodní Evropě, 1935-1939
Researcher in MÚA: Michal Frankl
Resolved in period: 2018–2020
GA18-06264S
Found in translation. Emil Saudek and Jewish-Czech-German interaction in the "creative environment" of Vienna
Researcher in MÚA: Lucie Merhautová
Resolved in period: 2018–2020
GA18-03921S
Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879-1914
Researcher in MÚA: Svatopluk Herc
Resolved in period: 2018–2020
GA18-02843S
Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939
Researcher in MÚA: Pavel Fabini
Resolved in period: 2018–2020
GA18-02760S
Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války
Researcher in MÚA: Richard Vašek
Resolved in period: 2018–2020
GA17-22085S
Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací
Researcher in MÚA: Martin Franc
Resolved in period: 2017–2019
GA17-02610S
Katolická emigrační vlna z Čech a Moravy za husitských válek
Researcher in MÚA: Ondřej Vodička
Resolved in period: 2017–2019
GA17-01279S
Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 1868-1945.
Researcher in MÚA: Martin Klečacký
Resolved in period: 2017–2019
GA16-15083S
Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928-1934
Researcher in MÚA: Eva Hajdinová
Resolved in period: 2016–2018
GA16-12145S
Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých Čech
Researcher in MÚA: Marie Tošnerová
Resolved in period: 2016–2018
GA16-04364S
Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918-1939): instituce, religiozita a sociální otázka
Researcher in MÚA: Martin Jemelka
Resolved in period: 2016–2018
GA15-03346S
Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století
Researcher in MÚA: Pavel Fabini
Resolved in period: 2015–2017
GA15-00941S
Iluminované rukopisy v českých archivech
Researcher in MÚA: Pavel Brodský
Resolved in period: 2015–2017
GA14-35273S
Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945
Researcher in MÚA: Radka Šustrová
Resolved in period: 2014–2016
GA14-29050S
Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání
Researcher in MÚA: Helena Kokešová
Resolved in period: 2014–2016
GA14-14612S
Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí
Researcher in MÚA: Rudolf Kučera
Resolved in period: 2014–2016
GA14-12289S
Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky.
Researcher in MÚA: Dagmar Hájková
Resolved in period: 2014–2016
GA14-00994S
Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350
Researcher in MÚA: Marta Hradilová
Resolved in period: 2014–2016
GA13-29729S
Ženská práce a moderní společnost v českých zemích
Researcher in MÚA: Marie Bahenská
Resolved in period: 2013–2015
GAP410/12/1136
T. G. Masaryk a Slované
Researcher in MÚA: Vratislav Doubek
Resolved in period: 2012–2015
GAP410/12/0468
Česká politická pravice v osudových letech 1938-1945
Researcher in MÚA: Josef Tomeš
Resolved in period: 2012–2016
GAP405/12/1412
Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně - knihovna Palatina
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 2012–2016
GAP410/11/1944
Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943-1945
Researcher in MÚA: Jan Bílek
Resolved in period: 2011–2015
GAP410/10/1273
Edvard Beneš, Němci a Německo
Researcher in MÚA: Richard Vašek
Resolved in period: 2010–2016
GAP410/10/0544
První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše
Researcher in MÚA: Dagmar Hájková
Resolved in period: 2010–2012
GAP405/10/0027
Korpus kodikologických pramenů
Researcher in MÚA: Pavel Brodský
Resolved in period: 2010–2014
GA409/09/1375
Josef Pfitzner - od historie k ideologii
Researcher in MÚA: Alena Míšková
Resolved in period: 2009–2011
GA409/09/1173
České feministické myšlení 19. a 20. století
Researcher in MÚA: Marie Bahenská
Resolved in period: 2009–2011
GA409/09/1131
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1942
Researcher in MÚA: Jan Bílek
Resolved in period: 2009–2010
GA409/09/0503
Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století
Researcher in MÚA: Miroslav Kunštát
Resolved in period: 2009–2011
GA409/08/0121
Vatikán a Československo 1918-1938
Researcher in MÚA: Michal Pehr
Resolved in period: 2008–2010
GA405/08/0087
Vídeňská revue Die Zeit a česká moderna
Researcher in MÚA: Lucie Merhautová
Resolved in period: 2008–2010
GA404/08/0112
Soupis rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 2008–2010
GA409/07/0962
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1941
Researcher in MÚA: Jan Bílek
Resolved in period: 2007–2008
GA409/07/0239
Česká národní elita: T. G. Masaryk a představitelé Národní strany v Čechách
Researcher in MÚA: Helena Kokešová
Resolved in period: 2007–2009
GA404/07/1052
Narativní prameny předbělohorského období k dějinám českých měst
Researcher in MÚA: Marie Tošnerová
Resolved in period: 2007–2009
GA409/06/1584
T. G. Masaryk a slovenská otázka 1882-1918
Researcher in MÚA: Jan Rychlík
Resolved in period: 2006–2007
GA404/06/0007
Soupis iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny
Researcher in MÚA: Pavel Brodský
Resolved in period: 2006–2008
GA409/05/2589
Pravicová a antidemokratická kritika prvorepublikové československé demokracie a její nositelé
Researcher in MÚA: Eva Broklová
Resolved in period: 2005–2007
GA409/05/2535
Korespondence M.F. Rajevského s Čechy
Researcher in MÚA: Vratislav Doubek
Resolved in period: 2005–2005
GA409/05/2088
Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921)
Researcher in MÚA: Ivan Šedivý
Resolved in period: 2005–2007
GA404/05/0122
Soupis rukopisů svatojakubské knihovny v Brně
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 2005–2007
GA409/04/0354
Česko - lužickosrbské vztahy v 19. a 20.století
Researcher in MÚA: Petr Kaleta
Resolved in period: 2004–2006
GA409/04/0179
Edvard Beneš: Cesta demokracie 1935 - 1938
Researcher in MÚA: Richard Vašek
Resolved in period: 2004–2006
GA409/03/1038
Biografie Tomáše Garigua Masaryka, svazky 3 (1893 - 1900) 4 (1900-1914 ) a 5 ( 1914 - 1918 )
Researcher in MÚA: Stanislav Polák
Resolved in period: 2003–2005
GA409/03/1036
Tomáš Garrigue Masaryk a realisté
Researcher in MÚA: Jan Bílek
Resolved in period: 2003–2005
GA404/02/0182
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách
Researcher in MÚA: Pavel Brodský
Resolved in period: 2002–2004
GA404/02/0130
Průvodce po rukopisných fondech centrálních a církevních knihoven v České republice
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 2002–2004
GA409/01/0878
Obraz Ruska v české politice 1848 - 1914
Researcher in MÚA: ?
Resolved in period: 2001–2003
GA409/01/0875
Velká válka (1914-1918) ve světle korespondence T.G. Masaryka a Edvarda Beneše
Researcher in MÚA: Dagmar Hájková
Resolved in period: 2001–2003
GA401/00/P022
Filozofie náboženství T. G. Masaryka
Researcher in MÚA: Daniel Toth
Resolved in period: 2000–2001
GA409/99/0793
Vydání 27. a 28. svazku Spisů T.G. Masaryka. Sněmování a parlamentní řeči.
Researcher in MÚA: Vratislav Doubek
Resolved in period: 1999–2001
GA404/99/0566
Průvodce po rukopisných fondech muzeí v České republice
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 1999–2001
GA404/99/0565
Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea
Researcher in MÚA: Pavel Brodský
Resolved in period: 1999–2000
GA403/99/0792
Vydání spisu T:G. Masaryka : Otázka sociální
Researcher in MÚA: Jindřich Srovnal
Resolved in period: 1999–2000
GA409/98/1132
Srovnání politických systémů Československa,Německa a Rakouska 1918-1933/4
Researcher in MÚA: Eva Broklová
Resolved in period: 1998–2000
GA409/98/1131
Vydání 17.svazku Spisů T.G.Masaryka :Přednášky z osmdesátých let
Researcher in MÚA: Stanislav Polák
Resolved in period: 1998–1998
GA409/98/1130
Vydání spisů T.G.Masaryka:Přednášky z dějin filozofie,Česká otázka,Naše nynější krize,Jan Hus
Researcher in MÚA: Jiří Brabec
Resolved in period: 1998–1999
GA404/98/1134
Soupis rukopisů knihovny Premonstrátského kláštera v Teplé
Researcher in MÚA: František Hoffmann
Resolved in period: 1998–1999
GA409/97/0818
Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu ( kulturní a vědecký přínos ) II.
Researcher in MÚA: Ljubov Běloševská
Resolved in period: 1997–1999
GA409/97/0661
Technokratické tendence v českých intelektuálních a politických dějinách, 1900 - 1950
Researcher in MÚA: Jan Janko
Resolved in period: 1997–1999
GA405/97/0710
Příprava edice Besed Řehoře Velikého, českocírkevně slovanské památky vzniklé v Čechách v 11.století
Researcher in MÚA: Václav Konzal
Resolved in period: 1997–1999
GA404/97/0844
Český venkov 1470 - 1530
Researcher in MÚA: Antonín Kostlán
Resolved in period: 1997–1998
GA404/96/1330
Průvodce po rukopisných fondech archivů v českých zemích
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 1996–1998
GA405/95/0580
Česká bible hlaholská
Researcher in MÚA: Ludmila Pacnerová
Resolved in period: 1995–1997
GA405/94/0552
Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky
Researcher in MÚA: Nikolaj Savický
Resolved in period: 1994–1996

Mezinárodní projekty LA

GF17-33831L
Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918-1938
Researcher in MÚA: Rudolf Kučera
Resolved in period: 2017–2019

Juniorské granty

GJ15-17658Y
Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: industriální architektura českých zemí v evropském kontextu, 1848-1914
Researcher in MÚA: Zdeněk Nebřenský
Resolved in period: 2015–2017

Postdoktorandské granty

GPP410/12/P671
Politiky židovské identity v českých zemích (1860-1938)
Researcher in MÚA: Vít Strobach
Resolved in period: 2012–2016
GPP406/12/P688
Interpretace české moderny v německých časopisech 1880-1910
Researcher in MÚA: Lucie Merhautová
Resolved in period: 2012–2016
GPP410/10/P316
Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914-1918
Researcher in MÚA: Rudolf Kučera
Resolved in period: 2010–2012
GP409/09/P636
Československo-rakouské vztahy 1918-1938
Researcher in MÚA: Ota Konrád
Resolved in period: 2009–2011
GP409/07/P258
Mezi honorací a masou. Národní strana (staročeská) 1861-1918
Researcher in MÚA: Luboš Velek
Resolved in period: 2007–2009

Evropský sociální fond (ESF)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

EE2.3.20.0125
Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech
Researcher in MÚA: Ivan Šedivý
Resolved in period: 2012–2014

Technologická agentura ČR

ÉTA. Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění

TL01000046
HistoryLab: using technology to foster historical literacy
Researcher in MÚA: Michal Kurz
Resolved in period: 2018–2021
TL01000366
Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace
Researcher in MÚA: Michal Frankl
Resolved in period: 2018–2021

Ministerstvo kultury

Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

DG20P02OVV006
HIKO – historické korespondenční sítě. Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu
Researcher in MÚA: Adéla Jůnová Macková
Resolved in period: 2020–2022
DG18P02OVV026
Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918
Researcher in MÚA: Martin Jemelka
Resolved in period: 2018–2021
DG18P02OVV025
Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu
Researcher in MÚA: Luboš Velek
Resolved in period: 2018–2022
DG16P02H015
Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Researcher in MÚA: Marta Hradilová
Resolved in period: 2016–2020

Vědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí

DA00P01OLK001
Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle
Researcher in MÚA: Jana Malínská
Resolved in period: 2000–2004

Akademie věd ČR

Strategie AV21

Formy a funkce komunikace
Researcher in MÚA:
Resolved in period: 2015–2020
Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací
Researcher in MÚA:
Resolved in period: 2015–2021
Paměť v digitálním věku
Researcher in MÚA:
Resolved in period: 2015–2021

Podpora rozvoje přístrojového vybavení

IPP1075701
Inteligentní systém přenosu a zpracování vědeckých dat
Researcher in MÚA:
Resolved in period: 1997–1999

Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR

R300772101
Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského
Researcher in MÚA: Anna Jonáková
Resolved in period: 2021–2022
R300772001
Josef Dürich, zapomenutý vítěz
Researcher in MÚA: Vratislav Doubek
Resolved in period: 2020–2021
R300771801
Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin
Researcher in MÚA: Hana Kábová
Resolved in period: 2018–2019

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů

L300771751
Cannons and beer. The changing social metabolism of the city of Plzeň/Pilsen in the long 19th century
Researcher in MÚA: Bianca Hoenig
Resolved in period: 2018–2018
L300771701
Protests and Parades: National day commemorations in Hungary and Czechoslovakia, 1918–1989
Researcher in MÚA: Andrea Talabér
Resolved in period: 2017–2018
L300771601
Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992)
Researcher in MÚA: Věra Dvořáčková
Resolved in period: 2016–2017
L300771551
Malý národ ve věku impérií: Utváření českého národa v globalizujícím se světě v letech 1848-1938
Researcher in MÚA: Michael Dean
Resolved in period: 2016–2017
L300771451
Orientální ústav a jeho úloha při československém pronikání do Orientu
Researcher in MÚA: Adéla Jůnová Macková
Resolved in period: 2014–2016

Mobilitní projekty

PAU-16-02
Výměna inspirace a vědění v komunikaci českých a polských vědců
Researcher in MÚA: Jan Chodějovský
Resolved in period: 2016–2018

Juniorské granty

KJB800770701
Ivan Málek a vědní politika 1952-1989
Researcher in MÚA: Martin Franc
Resolved in period: 2007–2009

Badatelské granty

IAA800770901
Mnichov v pamětech současníků
Researcher in MÚA: Josef Tomeš
Resolved in period: 2009–2011
IAAX00630801
Čeští vědci v exilu 1948-1989
Researcher in MÚA: Milena Josefovičová
Resolved in period: 2008–2011
IAA8077302
Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Edice
Researcher in MÚA: František Hoffmann
Resolved in period: 2003–2004
IAE9077902
Soupis rukopisů sbírky A.B.Mitrovského v Archivu města Brna
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 1999–1999
IAE9077701
Vědy o životě v českých zemích 1750 - 1950
Researcher in MÚA: Jan Janko
Resolved in period: 1997–1997
IAC0077501
Morfosyntaktické struktury baltských jazyků z hlediska funkčního popisu
Researcher in MÚA: Tomáš Hoskovec
Resolved in period: 1996–1996
IAA0077601
Stručná mluvnice ukrajinštiny
Researcher in MÚA: Růžena Šišková
Resolved in period: 1996–1998
IAA977402
Řecko-staroslověnský slovník-index II.
Researcher in MÚA: Emilie Bláhová
Resolved in period: 1994–1996
IAA977103
Monografické a materiálové příspěvky k poznání jihokarpatských nářečí na východním Slovensku
Researcher in MÚA: Oldřich Leška
Resolved in period: 1993–1995
IA96254
Velká Morava a vznik slovanské vzdělanosti
Researcher in MÚA: Vladimír Vavřínek
Resolved in period: 1992–1993
IA97708
Česká politika v devadesátých létech minulého století
Researcher in MÚA: Zdeněk Šolle
Resolved in period: 1991–1993
IA96113
Řecko-staroslověnský slovník - index
Researcher in MÚA: Emilie Bláhová
Resolved in period: 1991–1993
IA95610
Jiří Polívka - slovesný komparatista (historickokritická monografie)
Researcher in MÚA: Libuše Benešová
Resolved in period: 1991–1993

Rozvoj badatelského výzkumu

KSK8015116
Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech
Researcher in MÚA: Ivan Šedivý
Resolved in period: 2001–2004
KSK3077601
Myšlení, věda a kultura v českých zemích
Researcher in MÚA: Antonín Kostlán
Resolved in period: 1996–2000
KSK3015601
Dějiny českých zemí v mezinárodním kontextu
Researcher in MÚA:
Resolved in period: 1996–2000

Podpora cíleného výzkumu


Doplňkové publikační granty

ICE800770601
Výbor z paleografických a kodikologických studíí Jiřího Pražáka
Researcher in MÚA: Stanislav Petr
Resolved in period: 2006–2006
ICE8077303
Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven
Researcher in MÚA: Jiří Kejř
Resolved in period: 2003–2003

European Commission

HORIZON.1.3.1

101129732
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI-IP)
Researcher in MÚA: Michal Frankl
Resolved in period: 2024–2026

ERC Consolidator Grant

819461
Unlikely refuge? Refugees and citizens in East-Central Europe in the 20th century (UnRef)
Researcher in MÚA: Michal Frankl
Resolved in period: 2019–2025

H2020-EU.1.4.1.2

871111
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI-3)
Researcher in MÚA: Michal Frankl
Resolved in period: 2020–2025

International Visegrad Fund

Strategic Grants

22310209
Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections
Researcher in MÚA: Hana Vlhová-Wörner
Resolved in period: 2023–2026

Massachusetts Institute of Technology

MIT-Czech Republic Seed Fund

Institutional Data Shaping Digital History
Researcher in MÚA: Jan Vondráček
Resolved in period: 2022–2024

Grantová agentura ČR

Standardní projekty

GA24-12679S
Fighters into Heroes. WWII Veterans and the Politics of Recognition in 20th Century Bohemian Lands
Researcher in MÚA: Václav Šmidrkal
Resolved in period: 2024–2026
GA23-05045S
Symbols of Science 1945–1970
Researcher in MÚA: Věra Dvořáčková
Resolved in period: 2023–2025
GA22-10401S
Written Culture of Premonstratensians in late medieval Bohemia (1300–1420)
Researcher in MÚA: Marta Hradilová
Resolved in period: 2022–2024
GA21-24776S
Felix Weltsch, Jindřich Kohn, and the Intellectual History of Interwar Czechoslovakia
Researcher in MÚA: Milan Hanyš
Resolved in period: 2021–2024
GA21-02993S
Catholic burghers from Hussite towns (1419–1436)
Researcher in MÚA: Ondřej Vodička
Resolved in period: 2021–2023
GA21-03708S
“Cobblersʼ War”: Shoemaking and the Shoemaking Industry in Cisleithania during World War One
Researcher in MÚA: Martin Jemelka
Resolved in period: 2021–2023

Mezinárodní projekty LA

GF24-10511K
Receptions of French Liturgical Music in Central Europe in the High Middle Ages
Researcher in MÚA: Hana Vlhová-Wörner
Resolved in period: 2024–2027
GF21-45624L
Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies
Researcher in MÚA: Jan Jakub Surman
Resolved in period: 2021–2024
GF21-30350K
Nourishing Victory: Food Supply and Post-Imperial Transition in the Czech Lands and Slovenia, 1918–1923
Researcher in MÚA: Václav Šmidrkal
Resolved in period: 2021–2024

EXPRO

GX19-28306X
Old Myths, New Fact: Czech Lands in the Centre of 15th-century Music Developments
Researcher in MÚA: Hana Vlhová-Wörner
Resolved in period: 2019–2023

Postdoc individual fellowship

GN22-36033O
The Use and Reception of Contrafact in Late Medieval Liturgical Chant
Researcher in MÚA: Rhianidd Hallas
Resolved in period: 2022–2024

John Templeton Foundation

Cultural Evolution Society Transformation Fund (CES TF)


Ministerstvo kultury

Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekty velkých výzkumných infrastruktur

LM2023062
Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities
Researcher in MÚA: Michal Frankl
Resolved in period: 2023–2026

Akademie věd ČR

Strategie AV21

Identities in the world of wars and crises
Researcher in MÚA: Martin Klečacký
Resolved in period: 2024–2028
Anatomy of European Society, History, Tradition, Culture, Identity
Researcher in MÚA:
Resolved in period: 2022–2026
Water for Life
Researcher in MÚA:
Resolved in period: 2020–2024

Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR

R300772302
Mezi obcí a státem. Fenomén okresní samosprávy v českých zemích 1848–2002
Researcher in MÚA: Martin Klečacký
Resolved in period: 2023–2023
R300772301
Středověké a raně renesanční knihy z Olomouce: nové pohledy a poznatky
Researcher in MÚA: Soňa Černá
Resolved in period: 2023–2024

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů

L300772251
Literary Science in Exile: Ukrainian Scholars and Scholarly Infrastructure in Czechoslovak First Republic
Researcher in MÚA: Galina Babak
Resolved in period: 2022–2024

Mobilitní projekty

PAU-23-01
Divided and connected by mountain ridges. Exchange of inspiration and knowledge on the line between Prague and Krakow
Researcher in MÚA: Jan Chodějovský
Resolved in period: 2023–2025

Lumina quaeruntur

LQ300772201
“Images of science” in Czechoslovakia 1918–1945–1968
Researcher in MÚA: Jan Jakub Surman
Resolved in period: 2022–2026

MÚA AV ČR

Interní projekty

Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka
Researcher in MÚA: Lucie Merhautová
Resolved in period: od 2015
Dějiny Československé akademie věd (1953–1992)
Researcher in MÚA: Martin Franc
Resolved in period:
Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí
Researcher in MÚA: Oddělení pro soupis a studium rukopisů
Resolved in period: od 1969

Related content