cart
0
Member photo

Mgr. et Bc. Svatopluk Herc, Ph.D.

E-mail: herc@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 559

Room: B 114

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Vzdělání

 • 2022: Ph.D., Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2014: Bc., politologie, FF UK, Praha
 • 2013: Mgr., Historie, FF UK, Praha
 • 2009: Bc., Historie, FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • moderní hospodářské a sociální dějiny českých zemí
 • dějiny bankovnictví
 • dějiny podnikání
 • edice dokumentů

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Spolupracovník: „Válka ševců“: Obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války, GA ČR, č. 21-03708S, 2021–2023.
 • Spolupracovník: Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar, GA ČR, č. 20-01057S, 2020–2022.
 • Spoluřešitel: Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879–1914, GA ČR, č. 18-03921S, 2018–2020.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010:

 • 10/2017 – 11/2017 stipendijní pobyt, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Německo  
 • 10/2010 – 6/2011 studium v rámci programu Erasmus, Universität Wien, Vídeň, Rakousko

Členství v redakčních radách od roku 2010:

 • 2021–dosud člen ediční rady Korespondence T. G. Masaryka (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Publikační činnost od roku 2010:

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Vědecké monografie

 • Nebřenský, Zdeněk; Gecko, Tomáš; Herc, Svatopluk. Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867–1914. Praha: NLN a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. 351 s. ISBN 978-80-7422-866-7; 978-80-88304-79-1. 
 • Herc, Svatopluk; Kaucká, Kristýna; Zouzal, Tomáš. Ministerstvo zemědělství 1918–1938. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7434-352.

Kritické edice

 • Hájková, Dagmar; Herc, Svatopluk; Jindřišková, Jitka (eds.). Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881–1915), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 245 stran. ISBN 978-80-88304-50-0.
 • Herc, Svatopluk (ed.). Cyril Horáček. Vzpomínky z mého života. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 406 stran. ISBN: 978-80-7422-577-2.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Herc, Svatopluk. Živnostenská banka a Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol. v Praze 1898–1914. Příklad analýzy zájmového společenství uvnitř bankovního koncernu. Hospodářské dějiny / Economic History 2020, 35(1), s. 115–135. ISSN 0231-7540. 
 • Herc, Svatopluk. Welfare kapitalismus: koncepty a motivace podnikatelů při řešení sociální otázky, 1900–1930. Historická sociologie. 2020, 12(1), s. 87–106. ISSN 1804-0616.
 • Herc, Svatopluk. Nakladatelství Jana Otty 1871–1916. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. 2018, 63(3/4), s. 49–56. ISSN 2570-6861.

Studie v kolektivních monografiích

 • Herc, Svatopluk, Volby do správní rady Akciové společnosti strojírny, dříve Breitfeld, Daněk i spol. v Praze optikou proměňujících se vazeb firmy s bankami. In: Jemelka M. (ed.), Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848–1945), Praha: NLN; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; CEVRO Institut, 2020, s. 119–147.ISBN 978-80-7422-790-5; 978-80-88304-41-8; 978-80-87125-98-4.
 • Herc, Svatopluk. Živnostenská banka a Ringhofferovy závody v letech 1918–1938. Příspěvek k poznání vztahu obchodních bank a průmyslu za první republiky. In: Hlavačka, M.; Hořejš, M. (eds.). Fenomén Ringhoffer: rodina, podnikání, politika. Praha: Národní technické muzeum, 2019, s. 114–121. ISBN 978-80-7037-303-3.
 • Herc Svatopluk. „Politisches Lied - ein garstiges Lied“. Politická činnost nakladatele Jana Otty. In: HLAVAČKA, M.; BEK, P. (eds.). Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav, 2018, s. 389–405. ISBN 978-80-7286-318-1.
 • Herc, Svatopluk. Monopol, akciová svíčkárna a voskárna jako specifický případ zakladatelské činnosti Živnostenské banky. In Horák, P.; Boštík, P.; Karpíšek, J.; Sturz, Z. (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015. s. 93–101. ISBN 978-80-7405-391-7. 
 • Herc, Svatopluk. Národní podnik obchodní a průmyslový. In Jančík, D.; Kubů, E. (eds.). Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945). Praha: Dokořán, 2011. s. 193–208. ISBN 978-80-7363-351-6.