cart
0
Member photo

Mgr. Martin Klement, Ph.D.

E-mail: klement@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 561

Room: B 107

Education

 • 2011–2019: Ph.D. in History, Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 2011: Mgr. (History), Faculty of Arts, Charles University in Prague

Research Interests

German nationalism, „Völkisch“ movement, German and Czech gymnastic movement, History of ideas, Gender history, Museum education, History Didactics

Research Projects

 • GA ČR, č. 17-02120S, Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914, team member.
 • DG18P02OVV025, Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu, team member.

 

Most Important Publications since 2010

(Publication list at MIA CAS: here)

 

Books

 • Klement, Martin – Kessler. Vojtěch. Vytoužená, nepochopená, zapomenutá. Jahnova mohyla u Chebu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 144 p. ISBN 978-80-7422-351-8.

Book Chapters

 • Klement, Martin – Steins, Gerd. Josef Jungmann, Friedrich Ludwig Jahn und Deutsches Volksthum. In Krüger, M. – Steins, G. (Hrsg.). Turnen ist mehr. Patriotismus als Lebensform. (Geschichte der Körperkultur in Studien und Materialien, Bd. 1) Hildesheim: Arete Verlag, 2014, s. 77–122. ISBN 978-3-942468-29-9.
 • Klement, Martin – Kessler, Vojtěch. Der Jahnmalhügel bei Cheb (Eger) in Tschechien. Ein Manifest der turnvölkischen Weltanschauung. In Dietz, M. – Thomas, M. – Ulfkotte, J. (Hrsg.). Tagungsdokumentation „Sportgeschichte mitten in Deutschland“. Sammeln – Erforschen – Zeigen. Vorträge des gleichnamigen 7. DAGS-Symposiums am 9. bis 11. Oktober 2014 in der Jahnstadt Freyburg (Unstrut). (7. Band der als DAGS-Magazin eröffneten Reihe, 2. Band der neuen Schriftenreihe) Hildesheim: Arete Verlag, 2015, s. 34–50. ISBN 978-3-942468-63-3.
 • Klement, Martin – Kessler, Vojtěch. Obraz první světové války v Německém turnerském svazu. In Zemanová, M. – Zeman, V. (vyd.). První světová válka a role Němců v českých zemích. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem – Univerzita J. E. Purkyně – Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, 2015, s. 220–233. ISBN 978-80-7414-991-7.
 • Klement, Martin. Wo fliegst du hin, Falke? In Krüger, M. – Steins, G. (Hrsg.). Lanz ist allzeit eine Turnfahrt wert! Fr. L. Jahn – gehuldigt und verfälscht. (Geschichte der Körperkultur in Studien und Materialien, Bd. 2) Hildesheim: Arete Verlag, 2017, s. 49–89. ISBN 978-3-942468-86-2.
 • Martin Klement. Streit um den Bubikopf – Streit um die Rolle der Frau. Antisemitismus und Antifeminismus in den deutschnationalen und völkischen Turnverbänden Mitteleuropas. In Homering, L. – Oßwald-Bargende, S. – Riepl-Schmidt, M. – Scherb, U. (Hrsg.). Antisemitismus – Antifeminismus. Ausgrenzungsstrategien im 19. und 20. Jahrhundert, Roßdorf: Ulriche Hlemer Verlag, 2019, s. 187–209. ISBN 978-3-89741-438-9.
 • Martin Klement. Tělocvična – Symbol utváření mnohovrstevnatého jedincova sebepojetí. In Raška, J. – Hlavačka, M. (vyd.). Symboly doby. Geneze, diskurz, historiografie. Praha: Historický ústav, 2019, s. 83–122. ISBN 978-80-7286-335-8.
 • Martin Klement. Sokol-Vereine der ausgewanderten Tschechen in Amerika – Vereine „guter Tschechen“ oder „guter Amerikaner“?. In Krüger, M. – Hofmann, A. (Hrsg.). Sportgeschichte in Deutschland. Herausforderungen und internationale Perspektiven. (Bildung und Sport, Bd. 22) Wiesbaden: Springer VS, 2020, s. 3–33. ISBN 978-3-658-27821-2.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Klement, Martin – Kessler, Vojtěch. Jahnheim u Horního Slavkova – místo komunikace německonacionálních organizací? Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2015, roč. 7, č. 1, s. 27–50. ISSN 1802-0364.
 • Klement, Martin – Mauserová, Renata. Participants in the „Image Politics“ of Doksy in the First Half of the 20th Century. Littera Scripta. 2015, roč. 8, č. 2, s. 46–59. ISSN 1805-9112.
 • Klement, Martin – Kessler, Vojtěch. Vzpomínání turnerů na 4. březen 1919. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století. 2015, roč. 23, č. 2, s. 105–133. ISSN 1210-6860.
 • Klement, Martin – Kessler, Vojtěch. Pouť Ludwiga Protze z Kynšperku do Walhally a zase zpět aneb Jak českoslovenští turneři chápali umění. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2015, roč. 16, č. 1/2, s. 27–52. ISSN 1211-8109.
 • Klement, Martin – Mauserová, Renata. Vom Hirschberger Stadtimage zum Erinnerungsort der nordböhmischen Deutschen. Prague Papers on the History of the International Relations. 2018, roč. 22, č. 2, s. 92–111. ISSN 2336-7105.
 • Klement, Martin – Mauserová, Renata. Image města Doksy v první polovině 20. století. Národopisná revue. 2020, roč. 30, č. 2, s. 99–111. ISSN 0862-8351.

Boook Reviews

 • Klement, Martin. Wolfgang Behringer: Kulturgeschichte des Sportes. Vom antiken Olympia bis zur Gegenwart. Český časopis historický. 2013, roč. 111, č. 2, s. 447–449. ISSN 0862-6111.
 • Klement, Martin. Michal Burian: Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918–1938. Český časopis historický. 2013, roč. 111, č. 4, s. 888–891. ISSN 0862-6111.
 • Klement, Martin. Caroline Symons: The Gay Games. A History, Český časopis historický.  2015, roč. 113, č. 4, p. 1075–1079. ISSN 0862-6111.
 • Klement, Martin. Florian Mildenberger – Jennifer Evans – Rüdiger Lautmann – Jakob Pastötter (eds.): Was ist Homosexualität? Forschungsgeschichte, gesellschaftliche Entwicklungen und Perspektiven. Historická sociologie. 2016, roč. 8, č. 1, s. 163–168. ISSN 1804-0616.
 • Klement, Martin. Richard Gruneau – John Horne (ed.): Mega-Events and Globalization. Capital and Spectacle in a Changing World Order. Historická sociologie. 2017, roč. 9, č. 1, s. 137–141. ISSN 1804-0616.